«  V. 3456
Lunch 11.00-14.00
  »
3 4 5 6 

Vår Pizzetta vi serverar lunchtid har ingenting att göra med våra napolitanska hantverkspizzor vi serverar kvällstid! Pizzetta är en förbakad pizza bakad i stenugn som vi importerar från Italien.